Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng qua các thời kỳ (tiếp theo)
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng qua các thời kỳ
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng quá trình hình thành và phát triển
THÔNG BÁO
 
 

WEBLINK
 
 
Xem tất cả các tin
Khảo thí: Thống kê giờ coi thi  
Bảng tính giờ coi thi và giám sát của giảng viên năm học 2019-2020 [ 09/09/2020 , 8:30:34 AM ]  


thống kê giờ coi thi tuần 56 năm học 2019-2020 [ 03/09/2020 , 14:23:53 PM ]  


thống kê giờ coi thi tuần 55 năm học 2019-2020 [ 03/09/2020 , 14:23:22 PM ]  


Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 23,206
Copyright by Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn