Công bố quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ công tác tuyển sinh, nhập học
Công bố quyết định thanh tra, kiểm tra nội bộ kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022
Đại hội chi bộ Phòng Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng nhiệm kỳ 2022 -2025
Phòng khảo thí & đảm bảo chất lượng qua các thời kỳ (TT)
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng qua các thời kỳ (tiếp theo)
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng qua các thời kỳ
THÔNG BÁO
 
 

WEBLINK
 
 
Xem tất cả các tin
Khảo thí: Thống kê giờ coi thi  
Tổng hợp giờ coi thi HK2 năm học 2021-2022 [ 22/08/2022 , 15:7:17 PM ]  


Thống kê giờ coi thi tuần 54 năm học 2021-2022 [ 22/08/2022 , 15:6:16 PM ]  


Thống kê giờ coi thi tuần 53 năm học 2021-2022 [ 22/08/2022 , 15:5:50 PM ]  


Số lượng đang online: 4
Số lượt truy cập: 73,641
Copyright by Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn