Công bố quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ công tác tuyển sinh, nhập học
Công bố quyết định thanh tra, kiểm tra nội bộ kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022
Đại hội chi bộ Phòng Khảo Thí và Đảm Bảo Chất Lượng nhiệm kỳ 2022 -2025
Phòng khảo thí & đảm bảo chất lượng qua các thời kỳ (TT)
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng qua các thời kỳ (tiếp theo)
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng qua các thời kỳ
THÔNG BÁO
 
 

WEBLINK
 
 
Xem tất cả các tin
Khảo thí: Văn bản biểu mẫu  
Các loại biểu mẫu khảo thí năm 2022 (có cập nhật và chỉnh sửa) [ 02/12/2022 , 15:1:53 PM ]  


Phiếu điều chỉnh đề thi đáp án thi [ 19/09/2022 , 14:45:11 PM ]  


Số lượng đang online: 2
Số lượt truy cập: 73,644
Copyright by Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn