KHẢO THÍ: THỐNG KÊ GIỜ COI THI
thống kê giờ coi thi tuần 21 năm học 2020-2021 [ 12/24 ]

thống kê giờ coi thi tuần 20 năm học 2020-2021 [ 12/24 ]

thống kê giờ coi thi tuần 19 năm học 2020-2021 [ 12/24 ]

thống kê giờ coi thi tuần 18 năm học 2020-2021 [ 12/24 ]

thống kê giờ coi thi tuần 17 năm học 2020-2021 [ 12/24 ]

Các bài đã đăng:

  1. thống kê giờ coi thi tuần 9 năm học 2020-2021 [ 10/8/ ]

  2. Thống kê giờ coi thi tuần 8 năm học 2020-2021 [ 10/8/ ]

  3. Bảng tính giờ coi thi và giám sát của giảng viên năm học 2019-2020 [ 9/9/2 ]

  4. thống kê giờ coi thi tuần 56 năm học 2019-2020 [ 9/3/2 ]

  5. thống kê giờ coi thi tuần 55 năm học 2019-2020 [ 9/3/2 ]

  6. thống kê giờ coi thi tuần 54 năm học 2019-2020 [ 9/3/2 ]

  7. thống kê giờ coi thi tuần 53 năm học 2019-2020 [ 9/3/2 ]
 
THÔNG BÁO
 
 

WEBLINK
 
 
   
Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn